Deskripsi Tugas, Gaji dan Kelayakan Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41

Deskripsi Tugas, Gaji dan Kelayakan Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41|ADAKAH anda berminat bekerja sebagai kakitangan awam di Jabatan Perdana Menteri, Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan, Melaka, Pulau Pinang dan Perlis? Apakah deskripsi tugas, gaji dan syarat kelayakan Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41? Berita baik buat lepasan Diploma / STPM / STAM / Degree yang berminat membuat permohonan jawatan kosong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41. Sebelum anda membuat permohonan, anda perlu ketahui terlebih dahulu syarat kelayakan, tugas dan gaji jawatan Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41.

Deskripsi Tugas, Gaji dan Kelayakan Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41

Untuk makluman anda, permohonan jawatan kosong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41 akan dibuka sekiranya ada kekosongan jawatan di Jabatan Perdana Menteri, Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan, Melaka, Pulau Pinang dan Perlis. Sekiranya ingin mengisi jawatan kosong sebagai Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41, pemohon boleh membuat permohonan Borang SPA8i melalui Portal Rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA).

Deskripsi Tugas, Gaji dan Kelayakan Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41 

Berikut dikongsikan maklumat penting yang memaparkan gaji, deksripsi tugas dan syarat kelayakan Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41:

Gaji Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41 

Berikut adalah gaji minimum dan maksimum serta kadar kenaikan gaji tahunan:

◾ Gaji Minimum: RM 2,078
◾ Gaji Maksimum: RM 9,544
◾ Kadar Kenaikan Gaji Tahunan: RM 225

Deskripsi Tugas Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41 

Berikut adalah deskripsi tugas jawatan Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41:

Tugas Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41 adalah Mengetuai satu unit kecil/pasukan kerja sama ada dalam pengurusan dakwah/latihan/penyelidikan/penguatkuasaan undang-undang/pengurusan dan pengimarahan masjid/pengurusan Baitulmal/pengurusan halal.

Syarat Kelayakan Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41 

Berikut adalah syarat kelayakan jawatan Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41:

1. Warganegara Malaysia;

2. Berumur tidak kurang dari 18 tahun  pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

3. Ijazah sarjana muda dalam bidang pengajian islam yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji Permulaan pada Gred S41 : RM2,078.00); atau

4. Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang pengajian islam berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji Permulaan pada Gred S41 : RM2,281.86).

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU
 
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN

1. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
(a) mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); atau lulus Peperiksaan Khas; dan
(b) had umur pelantikan:
i. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
ii. berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
iii. berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

Selamat membuat permohonan Jawatan Kosong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41! Semoga anda berjaya untuk menduduki peperiksaan online dan seterusnya proses temuduga!

No comments

Powered by Blogger.