Deskripsi Tugas, Gaji dan Kelayakan Pegawai Undang-Undang Gred L41

Deskripsi Tugas, Gaji dan Kelayakan Pegawai Undang-Undang Gred L41|ADAKAH anda berminat bekerja dalam Jabatan Peguam Negara? Apakah deskripsi tugas, gaji dan syarat kelayakan Pegawai Undang-Undang Gred L41? Berita baik buat lepasan Diploma / STPM / STAM / Degree yang berminat membuat permohonan jawatan kosong Pegawai Undang-Undang Gred L41. Sebelum anda membuat permohonan, anda perlu ketahui terlebih dahulu syarat kelayakan, tugas dan gaji jawatan Pegawai Undang-Undang Gred L41.

Deskripsi Tugas, Gaji dan Kelayakan Pegawai Undang-Undang Gred L41

Untuk makluman anda, permohonan jawatan kosong Pegawai Undang-Undang Gred L41 akan dibuka sekiranya ada kekosongan jawatan di Jabatan Peguam Negara. Sekiranya ingin mengisi jawatan kosong sebagai Pegawai Undang-Undang Gred L41, pemohon boleh membuat permohonan Borang SPA8i melalui Portal Rasmi SPA.

Deskripsi Tugas, Gaji dan Kelayakan Pegawai Undang-Undang Gred L41

Berikut dikongsikan maklumat penting yang memaparkan gaji, deksripsi tugas dan syarat kelayakan Pegawai Undang-Undang Gred L41:

Gaji Pegawai Undang-Undang Gred L41

Berikut adalah gaji minimum dan maksimum serta kadar kenaikan gaji tahunan:

◾ Gaji Minimum: RM 2,418
◾ Gaji Maksimum: RM 9,607
◾ Kadar Kenaikan Gaji Tahunan: RM 225

Deskripsi Tugas Pegawai Undang-Undang Gred L41

Berikut adalah deskripsi tugas jawatan Pegawai Undang-Undang Gred L41:

Tugas Pegawai Undang-Undang Gred L41 adalah bertanggungjawab menjalankan tugas perundangan dalam aspek pendakwaan, perbicaraan dan rayuan, nasihat perundangan, penggubalan undang-undang, penyemakan dan pembaharuan undang-undang, guaman dan hal ehwal antarabangsa.

Syarat Kelayakan Pegawai Undang-Undang Gred L41

Berikut adalah syarat kelayakan jawatan Pegawai Undang-Undang Gred L41:

1. Warganegara Malaysia;

2. Berumur tidak kurang dari 18 tahun  pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

3. Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji Permulaan pada Gred L41: RM2,418.00).

4. Lulus Peperiksaan Akhir Peguam (Bar Final Examination) (Gaji Permulaan pada Gred L41 : RM2,418.00);

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Selamat membuat permohonan Jawatan Kosong Pegawai Undang-Undang Gred L41! Semoga anda berjaya untuk menduduki peperiksaan online dan seterusnya proses temuduga!

No comments

Powered by Blogger.