Rujukan Peperiksaan Online Perkhidmatan Awam (PSEE) 2022

Rujukan Peperiksaan Online Perkhidmatan Awam (PSEE) 2022|ADAKAH anda dipanggil menduduki peperiksaan online memasuki perkhidmatan awam (PSEE) SPA tahun 2022? Pertama kali tahniah buat calon yang bakal menduduki peperiksaan online SPA tahun 2022. Pastinya pertama difikiran anda tercari-cari satu bahan rujukan soalan lengkap sebagai persediaan awal menduduki peperiksaan online SPA. Berikut dikongsikan Rujukan Peperiksaan Online Perkhidmatan Awam PSEE SPA 2022 buat panduan anda.

Rujukan Peperiksaan Online Perkhidmatan Awam (PSEE) 2020

Sedia maklum, peperiksaan online perkhidmatan awam (PSEE) ini terdiri daripada peperiksaan online dan ujian psikometrik yang dijalankan oleh pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA).

Rujukan Peperiksaan Online Perkhidmatan Awam (PSEE) 2022

Berikut dikongsikan maklumat penting yang memaparkan contoh soalan, format peperiksaan, dan rujukan lengkap Peperiksaan Online Perkhidmatan Awam PSEE SPA:

Format Peperiksaan Terkini Peperiksaan Online SPA 2022

Lazimnya, pihak SPA membahagikan peperiksaan online PSEE kepada TIGA Bahagian iaitu:

👉 SEKSYEN A : PENGETAHUAN AM
👉 SEKSYEN B : DAYA PENYELESAIAN
      MASALAH
👉 SEKSYEN C: KEFAHAMAN BAHASA
      INGGERIS

Penerangan Seksyen Peperiksaan Online PSEE SPA

Berikut dikongsikan maklumat berkaitan Penerangan Seksyen Peperiksaan Online PSEE SPA yang dibahagikan kepada TIGA Bahagian:

Seksyen A : Pengetahuan Am

Calon akan diuji mengenai aspek-aspek umum, sains, sosial, budaya, pengetahuan am dan isu semasa yang terkini di Malaysia.

Tempoh: 15 minit
Jumlah Soalan: 20 Soalan

1. Jabatan Kastam Diraja Malaysia terletak di bawah
A. Kementerian Kewangan
B. Kementerian Dalam Negeri
C. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
D. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepengunaan

2. Ketua dalam bahagian Pengurusan
    Teknologi Maklumat Kementerian Dalam
    Negeri (KDN) ialah
A. Setiausaha Bahagian Gred Khas C
B. Timbalan Setiausaha Bahagian Gred F54
C. Timbalan Setiausaha Bahagian Gred F52
D. Ketua Penolong Setiausaha Gred F48

3. Dimanakah terletaknya Tapak Penyelidikan Arkeologi Sungai Batu?
A. Perak
B. Kedah
C. Johor
D. Sabah

4. Apakah panggilan yang diberikan kepada ahli dalam Dewan Negara?

A. Senator
B. Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN)
C. Ahli Majlis
D. Ahli Dewan Negara

5. Antara berikut, pilih padanan yang sesuai tentang kategori mahkamah
dan jenis mahkamah di Malaysia

I. Mahkamah Rendah --> Mahkamah Penghulu
II. Mahkamah Atasan -> Mahkamah Sesyen
III. Mahkamah Khas --> Mahkamah Juvana
IV. Mahkamah Adat --> Mahkamah Pegawai
A. I sahaja
B. I, II dan III
C. I, I, III dan IV
D. I dan IV

Seksyen B : Daya Menyelesaikan Masalah

Tempoh: 20 minit
Jumlah Soalan: 15 Soalan

I) Kemahiran Menggunakan Logik

Calon dikehendaki menggunakan kemahiran logik untuk memilih jawapan tepat.

Contoh Soalan Peperiksaan Pembantu Antidadah S19 2019

Contoh Soalan Peperiksaan Pembantu Antidadah S19 2019

II) Kemahiran Menginterpretasi Data

Beberapa masalah akan dikemukakan menggunakan pelbagai perangkaan dan calon perlu menganalisa data-data tersebut.

1. Carta berikut menunjukkan bilangan pelancong tempatan dan luar negara yang melawat ke zoo negara dari bulan Januari hingga Mac

Contoh Soalan Peperiksaan Pembantu Antidadah S19 2019

Pada bulan April , bilangan pelancong luar negara telah menurun sebanyak 40 peratus manakala bilangan pelancong tempatan adalah 1/3 berbanding bulan sebelumnya. Hitung jumlah perbezaan antara pelancong tempatan dan pelancong luar negara yang datang melawat ke Zoo Negara bagi bulan April.

A. 20 orang  C. 60 orang
B. 40 orang  D. 80 orang
Jawapan : B

Teknik menjawab soalan
Pelancong luar negara:
40/100% x 400 = 160
400 - 160 = 240
Pelancong tempatan :
1/3 x 600 = 200
Beza pelancong Bulan April :
240 - 200 = 40

III) Konsep Matematik

1. Bagi set data 6, 8, 10, 6. 5, 2, x, y. Kekerapan mod adalah 3 dan min adalah 7. Cari nilai x + y.

A. 19
B. 17
C. 18
D. 20

2. 2 7 14 23 34 R. Nilai R ialah

A. 45
B. 46
C. 47
D. 48

3. Diberi isipadu sebuah silinder tegak dengan diameter tapaknya 16 cm ialah 4224 cm padu. Berapakah ketinggian silinder tersebut?

A. 32.25 cm
B. 21 cm
C. 84 cm
D. 5.25 cm

4. Diberi 80 64 56 52 X. Berapa nilai X?

A. 44
B. 46
C. 48
D. 50

5. Sekiranya bulatan bersisi satu. Berapakah sisi Oktagon?

A. 2
B. 6
C. 8
D. 12

Seksyen C : Kefahaman Bahasa Inggeris

Dalam Seksyen ini, calon akan diuji mengenai kemahiran Bahasa Inggeris dengan diberikan petikan esei dan pemahaman:

TITLE: DOLPHINS

Dolphins are regarded as the friendliest creatures in the sea and stories of them helping drowning sailors have been common since Roman times. The more we learn about dolphins, the more we realize that their society is more complex than people previously imagined. They look after other dolphins when they are ill, care for pregnant mothers and protect the weakest in the community, as we do. Some scientists have suggested that dolphins have a language but it is much more probable that they communicate with each other without needing words.

Could any of these mammals be more intelligent than man? Certainly, the most common argument in favor of man’s superiority over them that we can kill them more easily than they can kill us is the least satisfactory. On the contrary, the more we discover about these remarkable creatures, the less we appear superior when we destroy them.

1. It is clear from the passage that dolphins

A) don’t want to be with us as much as we want to be with them.
B) are proven to be less intelligent than once thought.
C) have a reputation for being friendly to humans.
D) are the most powerful creatures that live in the oceans.

2. The fact that the writer of the passage thinks that we can kill dolphins more easily than they can kill us

A) means that they are better adapted to their environment than we are.
B) shows that dolphins have a very sophisticated form of communication.
C) proves that dolphins are not the most intelligent species at sea.
D) does not mean that we are superior to them.

3. One can infer from the reading that...

A) dolphins are quite abundant in some areas of the world.
B) communication is the most fascinating aspect of the dolphins.
C) dolphins have skills that no other living creatures have such as the.
ability to think.
D) dolphins have some social traits that are similar to those of humans.

Rujukan Lengkap Peperiksaan Online dan Ujian Psikometrik SPA 2022

Berikut dikongsikan rujukan lengkap Peperiksaan Online dan Ujian Psikometrik SPA tahun 2022. Untuk mendapatkan rujukan dan nota exam SPA, anda boleh klik menerusi pautan dibawah:

A. RUJUKAN PEPERIKSAAN ONLINE SPA


KLIK 👉 http://infotambahan.com/seksyen/67284

B. RUJUKAN UJIAN PSIKOMETRIK SPA

*Akan dikemaskini

Semoga perkongsian Rujukan Peperiksaan Online Perkhidmatan Awam PSEE SPA ini dijadikan rujukan buat semua calon yang bakal menduduki peperiksaan online nanti!

DISCLAIMER:
Pihak SUMBER KERJAYA tiada kaitan dengan pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA). Soalan yang disediakan bukan soalan BOCOR jauh sekali soalan peperiksaan SEBENAR.

No comments

Powered by Blogger.