Contoh Soalan Pengetahuan Am Peperiksaan Online SPA 2021

Contoh Soalan Pengetahuan Am Peperiksaan Online SPA 2021|ADAKAH anda calon peperiksaan online Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)? Panduan buat calon SPA yang ingin ketahui format dan contoh soalan Pengetahuan Am peperiksaan online SPA tahun 2021. Berikut dikongsikan Contoh Soalan Pengetahuan Am Peperiksaan Online SPA 2021 buat panduan anda.

Contoh Soalan Pengetahuan Am Peperiksaan Online SPA 2019

Untuk makluman anda, kini anda akan diberikan dua atau tiga sekysen soalan oleh pihak SPA. Salah satu daripada sekysen soalan tersebut adalah soalan Pengetahuan Am. Kebiasaanya soalan-soalan yang akan ditanya adalah berkaitan bidang kerja sosial, perpaduan dan keharmonian negara.

Contoh Soalan Pengetahuan Am Peperiksaan Online SPA 2021

Berikut dikongsikan maklumat berkaitan Contoh Soalan Pengetahuan Am Peperiksaan Online SPA tahun 2021:

Format Soalan Sekysen A Pengetahuan Am 

◾Masa: 40 Minit
◾Bilangan Soalan: 50

Contoh Soalan Pengetahuan Am SPA 2021

1. Berikut adalah benar tentang Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS)
kecuali

A. Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) merupakan peralihan kerajaan daripada Strategi Lautan Merah Kebangsaan
B. Kerajaan menggunakan prinsip NBOS untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi
C. NBOS menekankan prinsip impak tinggi, kos rendah, pelaksanaan pantas dan mampan
D. NBOS adalah asas kepada Strategi Pembangunan Nasional Malaysia (MyNDS)

2. Apakah panggilan yang diberikan kepada ahli dalam Dewan Negara?

A. Senator
B. Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN)
C. Ahli Majlis
D. Ahli Dewan Negara

3. Antara berikut, pilih padanan yang sesuai tentang kategori mahkamah
dan jenis mahkamah di Malaysia

I. Mahkamah Rendah --> Mahkamah Penghulu
II. Mahkamah Atasan -> Mahkamah Sesyen
III. Mahkamah Khas --> Mahkamah Juvana
IV. Mahkamah Adat --> Mahkamah Pegawai
A. I sahaja
B. I, II dan III
C. I, I, III dan IV
D. I dan IV

4. Penerima pingat yang dikurniakan Darjah Kebesaran Panglima Mangku Negara akan membawa gelaran

A. Tun
B. Datuk
C. Tan Sri
D. Dato Seri

5. Semua hasil cukai pintu dan cukai hiburan di sesebuah negeri terletak dibawah bidang kuasa

A. Kerajaan Negeri
B. Kerajaan Tempatan
C. Kerajaan Persekutuan
D. Jabatan Hasil Dalam Negeri

6. Apakah industri yang dimaksudkan berasaskan Bukan Sumber?

A. Berasaskan Kayu
B. Berasaskan Getah
C. Elektrik dan Elektronik
D. Farmaseutikal

7. Badan Kehakiman tertinggi di Malaysia ialah:

A. Mahkamah Rayuan
B. Mahkamah Tinggi
C. Mahkamah Seksyen
D. Mahkamah Persekutuan

8. ASEAN mengamalkan ZOPHAN yang membawa singkatan nama bagi:

A. Kawasan Perdagangan Bebas
B. Kawasan Negara-Negara Berkecuali
C. Kawasan Perairan Antarabangsa
D. Kawasan Aman, Bebas dan Berkecuali

Semoga perkongsian Contoh Soalan Pengetahuan Am Peperiksaan Online SPA 2021 ini dapat membantu calon menjawab peperiksaan dengan cemerlang!

No comments

Powered by Blogger.